FORENINGSPORTAL Foreninger i Birkenes

Birkeland Normisjon

Livssyn 

Vi er en forening med 6 til 7 medlemmer som møtes en kveld i måneden. Vi har møtene hjemme hos hverandre. Vi er tilknyttet Normisjon. Vi samles for å oppmuntre hverandre til å leve som kristne og være med på å spre budskapet om Jesus Kristus til nye folkegrupper. Vi har samtaler, bønn og misjonsinformasjon. Enkel bevertning. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

Birkenes demensforening

Interesseorg. 

Foreningen er en møteplass for personer med demens, pårørende, helsepersonell, alle med interesse for demens. Vi ønsker å være pådrivere for et bedre aktivitets- og omsorgstilbud til personer med demens og deres pårørende, være en støtte for pårørende, og tilby møteplasser til personer med demens og pårørende. Vi er en lokalforening under Nasjonalforeningen for folkehelse, som er en frivillig, humanitær organisasjon. Demens er en stor helseutfordring og vår lokal forening har fokus på demens gjennom ulik aktivitet.

Birkenes Skytterlag

Idrett, sport og friluftsliv 

Det første skytterlaget i Birkenes ble startet i 1880 og da het det Birkeland skytterlag. I 1882 het det så Birkenes skytterlag før det byttet navn flere ganger og het både Andvake og Flaksvand. Litt etter hvor de holdt til. Vi hadde også i 1888 Mosfjelds skytterlag. I 1903 gikk laget inn og startet opp igjen i 1912. Laget er medlem i Agder skyttersamlag som igjen er med i Det frivillige skyttervesen. I dag har laget ca. 200 medlemmer.

Seniortur

Idrett, sport og friluftsliv 

Seniorturer 1. halvår 2024.Turene er på torsdager. Fremmøte på Tomta kl. 10.30. Vanligvis retur ca. kl. 14.00, men noe seinere ved lengre kjøring. Ingen påmelding og normalt ikke værforbehold. Ta med mat og drikke.

Steinars Garasje Venneforening

Hobby /kultur 

Vi gjør vårt beste for å hjelpe Steinar med å gjøre hans garasje til et trivelig sted å være for ham og andre han kan trives sammen med, i interessen for motor, prat, mat, musikk og sang. Ukentlige mekkekvelder. Flere prosjekter. Periodevise torsdagslønsjer - ta med niste, Steinar serverer kaffe. Fellesarrangementer med museum og klubber innen motorhobbyen.

Åpen Garasje for ungdom 12-25 år

Hobby /kultur 

Gratis tilbud og sådan inkluderende sosialt møtested for teknisk intressert ungdom. Fagutdannet som bilmekaniker 26 år i bransjen, og er på vei mot Barne og ungdomsarbeider fagbrev, men trenger mer praksis. Her blir ungdommen sett og får prøve forskjellige fagretninger og hobbyer. Formålet er at de holder seg unna rus og hærverk, samt forebyggende iforhold til utenforskap. Har drevet dette uten støtte ifra instanser i snart 8 år nå, og den støtten jeg får er ifra lokalbefolkning og bekjente ifra bilbransjen. Jeg skaffer artige prosjekter som de får gratis, mot at de prøver å fullføre dette.

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal